האם כל אדם יכול להיות בעל חברה ?

כל אדם יכול להיות בעל חברה ,אך בהתניות שונות ,ואף קיימות מגבלות מסויימות בהם אדם לא יכול להיות בעל חברה ,אציין כי על מנת לבחור בהקמת חברה יש לבחון זאת מבחינה משפטית ומבחינה חשבונאית כלכלית ,מומלץ בחום טרם בחירה במסלול זה של פתיחת חברה להיוועץ עם המומחים בתחום החשבונאות והמיסים .

 האם כל אדם יכול להיות עוסק פטור ?

בהתאם להגדרת חוק מע"מ ישנם מספר מקצועות אשר גם אם הם יעמדו בתנאים המצטברים של עוסק פטור ,לא יוכלו להיכלל במסגרת הגדרת עוסק פטור ,ויצטרכו לפתוח את תיק העצמאי שלהם מלכתחילה כעוסק מורשה.

 מהו מחזור עסקאות של עוסק פטור ?

בהתאם לחוק מע"מ סעיף 1 ,עוסק פטור הינו עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על 76,884 ש"ח נכון לשנת 2012 .