הצהרת הון

הינה דוח המעיד על סך הרכוש וההתחייבויות של הנישום ,דוח זה מוגש לרשות המיסים ,וזאת בהתאם לדרישת רשויות המס בהגשת דוח זה על ידי העוסק (מורשה ,פטור או שכיר).

חשיבות הגשת הצהרת ההון בצורה נכונה ומקצועית מהווה ככלי משמעותי בידי רשות המיסים ,לבחון את הצהרות הנישום בדוח זה מבחינת הרכוש הפרטי והעסקי וכן הרווח שדווח במהלך אותם שנים שקדמו להצהרת ההון.

החשיבות בהגשת הצהרת ההון על ידי מייצג ,מומחה בתחום החשבונאות והמיסים  ,מהווה הגשה נכונה ,ומקצועית ובכך מניעת הגשת דיווח כוזב למס הכנסה היוצרת  ביצוע עבירה פלילית בגין הגשה כוזבת של הדוח,עמידה בלוח זמני הגשת הדוח תמנע קנסות רבים על ידי מס הכנסה .

הפרמטר המרכזי לשימוש רשות המיסים – מס הכנסה , ופקידי מס ההכנסה בפרט, לצורך בחינה ובקרה של  הכנסות  נישום בעל תיק עצמאי ו/או אחר  הינה באמצעות אותה הצהרת הון.

 ההסבר להצהרת הון על ידי הנישום צריכה להיות מלווה בהסבר ופירוט באופן ברור ומפורט מהן הכנסותיו השנתיות , מהיכן הגיעו ומהם הרכוש וההתחייבויות שאותו נישום התחייב אליהן במהלך שנת המס שחלפה, או, במקרים רבים, במהלך שלוש עד חמש השנים שחלפו או יותר מאז הגשת הצהרת ההון האחרונה.

הצהרת הון היא הסבר לאימות הנתונים המתקבלים מהדוחות השנתיים, ובעזרתה ניתן למצוא אי התאמות ופערים בין מה שהוצהר בשנה מסוימת לבין מה שהתקבל בפועל, כך שאסור להקל ראש ואסור לזלזל במילוי הטפסים והפרמטרים המבוקשים, ולכן מומלץ להיעזר במומחים בתחום – רואה חשבון או יועץ מס מוסמך כאיש מקצוע מיומן אשר יוכל לסייע לכם בכך.

על מנת לעמוד בסטנדרטים ובדרישות של פקידי השומה של מס ההכנסה, יש להגיש את טפסי הצהרת ההון כשהם מלאים, מפורטים ושום פרט לא חסר בהם , וכדי לעשות זאת,
על הנישום לאתר ולמצוא את המסמכים , החשבוניות והסיבות במידה ויש פערים כלשהם , אי מציאת הסברים יכולה להוביל לתשלום מס גבוה ואף פתיחת תיק חקירה .

ומכאן המסקנה המתבקשת יש להקפיד על מילוי נכון ומלא של הטפסים ומומלץ מאוד  להיעזר בבעלי מקצוע בתחום ניהול עסק עצמאי או חברה ברשויות המס  שהינם רואה חשבון או יועץ מס מוסמך .

ניתן לקבל הצעות מחיר תוך השוואת מחירים שהתקבלו להצהרות ההון מרואה חשבון ו/או מיועץ מס מוסמך.

להצעת מחיר ממומחה בתחום החשבונאות והמיסים לצורך השוואת מחירים שהתקבלו מרואה חשבון ו/או יועץ מס מוסמך לחץ