פתיחת תיק חדש

פתיחת עסק נתפסת בעיני רבים כאירוע מורכב , המחייב את היזם להתמודד עם בירוקרטיה רבה מול רשויות המס , בפועל פתיחת תיק עצמאי ברשויות המס הינו תהליך פשוט , תהליך שלא מצריך בהכרח זמן או כסף רב.

מבחינה ביורוקרטית, תהליך פתיחת תיק עוסק עשוי להיות בדרך כלל, ארוך ומיגע, אך בעזרת המומחה בתחום החשבונאות והמיסים ( רואה חשבון , יועץ מס מוסמך ) ועם הכנה מדוקדקת ניתן לבצע את ההליך במהירות ובקלות. אפשרות זו הופכת את קלות עשית העסקים לגבוהה.

להלן המהלכים והשיקולים העיקריים, בפתיחת תיק עוסק עצמאי ברשויות המס.

כאשר הינך מעוניין בפתיחת עסק חדש יש לבחון טרם ההחלטה את כדאיות ההחלטה מבחינה חשבונאית , כלכלית ,הרווחים / הפסדים  צפויים ,משפטית ועוד… 

מהיכרותי הרבה במקצוע אדם המבקש להיות עצמאי  צריך הדרכה וליווי של המומחים בתחום החשבונאות והמיסים ,הדרכה וניהול נכון של העסק הינם תנאי חשוב מאוד בהצלחה.

אופן פתיחת תיק עצמאי ברשויות המס (מע"מ ,מס הכנסה,בטוח לאומי )

ניתן לפנות לרשויות המס לצורך פתיחת התיק או לפנות למייצג מוסמך ( יועץ מס מוסמך  או רואה חשבון ) על מנת שיפתח עבורכם את תיק העצמאי (עוסק מורשה,חברה בע"מ , עוסק פטור ).

על מנת לפתוח תיק יש מספר מסמכים הנדרשים (לכל תיק יש דרישת מסמכים לפי הרשימה במלואה או בחלקיותה) :

אסמכתא בנקאית על חשבון בנק הרשום על שמך , חוזה שכירות , תעודת זהות , הסכמים  שונים , במקרה של חברה יש צורך בתעודת התאגדות +תקנון +פרוטוקולים.

להצעת מחיר ממומחה בתחום החשבונאות והמיסים  ולצורך השוואת מחירים שהתקבלו מרואה חשבון ו/או יועץ מס מוסמך לחץ

בפתיחת עסק יש לפנות לשלושה גורמים: מע"מ –  מס ערך מוסף, מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי :

מע"מ

השלב הראשון הוא פתיחת תיק במשרדי מע"מ – מס ערך מוסף , חשוב לפתוח את התיק מיד עם התחלת הפעילות העסקית ולהקפיד לא לקבל תקבולים כלשהם לפני הרישום במע"מ ,פתיחת התיק מתאפשרת גם באמצעות המייצג  ( רואה חשבון , יועץ מס מוסמך  ) .

מס הכנסה

לאחר רישום העסק במע"מ יש לפתוח תיק במס הכנסה. ניתן לעשות זאת על ידי מילוי טופס פתיחת תיק עצמאי – ניכויים גם באמצעות המייצג ( רואה חשבון , יועץ מס מוסמך )  יש לפנות ישירות למשרד פקיד השומה באזור העסק.

המוסד לביטוח לאומי

לאחר רישום העסק במע"מ ובמקביל לפתיחת תיק במס הכנסה יש להרשם כעצמאי במוסד לביטוח לאומי ניתן גם באמצעות המייצג ( רואה חשבון  , יועץ מס מוסמך ) -דין וחשבון רב שנתי , ניתן להירשם בסניף המוסד לביטוח לאומי באזור העסק.

הפנייה למס הכנסה ולביטוח לאומי חייבת להתבצע מיד עם רישום העסק במע"מ ולא כפי שהיה נהוג בעבר שקיימת תקופה של 90 יום לביצוע פעולה זו.

לאחר פתיחת התיק בביטוח לאומי ומס הכנסה יתכן ולפי דרישה תתבקשו להמציא מסמכים נוספים, במידה ובכוונת העסק להעסיק עובדים , עליו לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה . עם פתיחת תיק הניכויים במס הכנסה, יפתח תיק ניכויים אף בביטוח לאומי וישלח למעסיק טופס בו עליו למלא את פרטי העסק והמועסקים.

לאחר פתיחת תיק עסק חדש ברשויות מס הכנסה  , מע"מ ובטוח לאומי , חשוב להקפיד על דיווח ותשלום במועד על פי ההנחיות שתקבלו מכל גוף.

הדיווחים השוטפים כוללים בין היתר : דיווח למע"מ בהתאם לדרישות החלות על כל עוסק , דיווח מקדמות לביטוח לאומי ומס הכנסה , דיווח ניכויים למס הכנסה ולביטוח לאומי על העסקת עובדים ,הגשת דוח שנתי , הגשת הצהרת הון ועוד ….

לקבלת הצעת מחיר חינם ולצורך השוואת מחירים -לחץ

חברה כיישות משפטית נפרדת

חברה הינה גוף (יישות) משפטית נפרדת מבעלי המניות בחברה ,אשר משמשים כשכירים של החברה ,החברה יכולה לתבוע ולהיתבע בנפרד מבעלי מניותיה.

חברה בע"מ הינה חברה בערבון מוגבל ,כלומר הערבות של בעלי המניות מוגבלת לסכום שהושקע בחברה . נציין ששיעורי המס של החברות בגין רווחי החברה נמוכים יחסית , נציין שהחברה ממוסה מבחינת מיסוי לפי רווחיה ובעלי המניות לפי הכנסותיו ממשכורת ,ואילו בעל עסק עצמאי שאינו חברה ימוסה לפי רווחיו מעסק ולפי מדרגות מס אשר נקבעו וייקבעו על ידי רשויות המס מעת לעת.

ראוי לציין כי כאשר עסק קיים כעוסק מורשה גדל וצומח ייתכן כי בעקבות תקנות  ניהול ספרים על העסק יהיה לנהל הנהלת חשבונות לפי השיטה הכפולה ,במקרה זה יהיה כדאי לשקול להתאגד כחברה בע"מ , ההתאגדות כחברה טובה גם כאשר קיים רווח גדול בעסק שבחלקו מושקע חזרה בעסק ובוודאי כאשר יש בעסק גורמי סיכון גבוהים אשר עלולים לגרום להטלת חבויות כספיות של העסק באופן אישי כלפי בעל העסק.

נדגיש כי לפני הרישום כחברה , עוסק מורשה או עוסק פטור יש להיוועץ עם המומחים לחשבונאות ומיסים (יועץ מס או רואה חשבון).

להצעת מחיר ממומחה בתחום החשבונאות והמיסים ? ולצורך השוואת מחירים שהתקבלו מרואה חשבון ו/או יועץ מס מוסמך  לחץ

לקבלת הצעת מחיר חינם ולצורך השוואת מחירים – לחץ

בברכת יום טוב ומבורך