נדגיש כי לפני הרישום כחברה , עוסק מורשה או עוסק פטור יש להיוועץ עם המומחים לחשבונאות ומיסים (יועץ מס או רואה חשבון).

עוסק/ת פטור הינו עוסק/ת אשר מחזור עסקאותיו לשנת 2010 לא עובר את סך 73,300 ?  בשנת 2012 מחזור עסקאות של עוסק פטור לא יעבור את סך 76884 ש"ח שנתי ,נציין כי ישנם מקצועות אשר אינם יכולים להיכלל במסגרת עוסק פטור ,ויחויבו להיות עוסקים מורשים , אף אם לא עברו  את תקרת מחזור העסקאות המוגדרת בתקנות מע"מ, נציין שעוסק פטור אינו מורשה להוציא חשבוניות מס אלא קבלות.

נציין שפתיחת תיק עוסק פטור במע"מ מחייבת פתיחת תיק בכל רשויות המס ,מע"מ מס הכנסה  והמוסד לבטוח לאומי.

להצעת מחיר ממומחה בתחום החשבונאות והמיסים ? לצורך השוואת מחירים שהתקבלו מרואה חשבון ו/או יועץ מס מוסמך לחץ

ההבדל בין עוסק עצמאי (מורשה או פטור) :

עוסק מורשה הינו עוסק אשר מוסיף מע"מ על מכירה או שירות אשר נותן ללקוחותיו ,לעומת זאת עוסק פטור אינו יכול להוציא חשבוניות מס  ועל כן אינו  גובה מע"מ וכן אינו זכאי לקבל את המע"מ בגין קניות /הוצאות אחרות אשר רוכש ,ומנגד עוסק מורשה רשאי לקזז מע"מ תשומות בגין רכישות והכל בכפוף לקריטריונים שונים ובהתאם לחוק ,בנוסף עוסק פטור יכול להוציא קבלות בגין שירות או מכירה שנתן .

נציין שנכון לשנת 2010 על מנת להיות מסווג כעוסק פטור יש לעמוד בקריטריונים בתחום בפעילות העסקית  של אותו עוסק וכן מחזור עסקאותיו לשנה אינה עולים על 73,300 ? .

חברה הינה עוסק מורשה והינה גוף (יישות) משפטית נפרדת מבעלי המניות בחברה ,אשר משמשים כשכירים של החברה ,החברה יכולה לתבוע ולהיתבע בנפרד מבעלי מניותיה.

חברה בע"מ הינה חברה בערבון מוגבל ,כלומר הערבות של בעלי המניות מוגבלת לסכום שהושקע בחברה . נציין ששיעורי המס של החברות בגין רווחי החברה נמוכים יחסית , נציין שהחברה ממוסה מבחינת מיסוי לפי רווחיה ובעלי המניות לפי הכנסותיו ממשכורת ,ואילו בעל עסק עצמאי שאינו חברה ימוסה לפי רווחיו מעסק ולפי מדרגות מס אשר נקבעו וייקבעו על ידי רשויות המס מעת לעת.

נדגיש כי לפני הרישום כחברה , עוסק מורשה או עוסק פטור יש להיוועץ עם המומחים לחשבונאות ומיסים (יועץ מס מוסמך או רואה חשבון).

להצעת מחיר ממומחה בתחום החשבונאות והמיסים ? השוואת מחירים שהתקבלו מרואה חשבון ו/או יועץ מס  מוסמך לחץ

לקבלת הצעת מחיר חינם ולצורך השוואת מחירים –  לחץ

מעוניינים לפתוח  פתיחת תיק עוסק פטור.

פתיחת עוסק פטור כללי

פתיחת עוסק פטור   במרכז

פתיחת עוסק פטור   במרכז:

? פתיחת עוסק פטור   בראשון לציון

? פתיחת עוסק פטור   בראשל"צ

? פתיחת עוסק פטור   ברמת גן

? פתיחת עוסק פטור   בתל אביב

? פתיחת עוסק פטור   מהרצליה

פתיחת עוסק פטור   בדרום:

? פתיחת עוסק פטור    ביבנה

? פתיחת עוסק פטור    במשגב דב

? פתיחת עוסק פטור   בגדרה

? פתיחת עוסק פטור   בגן יבנה

? פתיחת עוסק פטור   ביישובי גדרות

? פתיחת עוסק פטור   בלוד

? פתיחת עוסק פטור   בנס ציונה

? פתיחת עוסק פטור   בקריית גת

? פתיחת עוסק פטור   בקרית עקרון

? פתיחת עוסק פטור   בראשון לציון

? פתיחת עוסק פטור   ברחובות

? פתיחת עוסק פטור   ברמלה

? פתיחת עוסק פטור   מזכרת בתיה

? פתיחת עוסק פטור   קרית מלאכי

לקבלת הצעת מחיר חינם ולצורך השוואת מחירים –  לחץ

בברכת יום טוב ומבורך .